User Tools

Site Tools


ro:rtrim

RTrim (Funcție)

Engleză: to TRIM = a tăia; Right = dreapta

Format

rtrim ( șir_de_caractere )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Funcția RTrim înlătură toate caracterele de spațiere din partea dreaptăa unui șir de caractere (sfârșit).
Funcția LTrim înlătură din partea stânga (început).
Funcția Trim înlătură toate caracterele de spațiere de la ambele capete ale unui șir de caractere, atât de la începutul lui cât și de la sfârșit.

Notă

Caractere de spațiere înseamnă caracterele ASCII chr(9) - tabulator, chr(10) - linie nouă, chr(11), chr(12), chr(13), ' ' - spațiu și alte caractere din codul UNICODE precum: chr(0xA0) - spațiu inseparabil, chr(0x2009) - spațiu îngust și altele asemenea caractere.

Vezi și

Istoric

1.99.99.20Adăugată în acestă versiune
ro/rtrim.txt · Last modified: 2017/09/09 07:52 by junior-root