User Tools

Site Tools


ro:chr

Chr (Funcție)

Engleză: CHaRacter= caracter, literă

Format

chr ( număr_întreg )

Întoarce un șir_de_caractere (care este alcătuit dintr-un singur caracter).

Descriere

Convertește un număr_întreg în caracterul care are codul UNICODE corespunzător numărului dat.
Inversul funcției Chr este funcția Asc care convertește un caracter într-un număr reprezentând codul UNICODE corespunzător acelui caracter.

Exemplu

print chr(66)+chr(97)+chr(117)+chr(33)

va afișa

Bau!

Exemplu 2 (caractere speciale)

Cea mai frecventă utilizare a funcției Chr este aceea de a tipări anumite caractere speciale, cum ar fi caracterul linie nouă sau caracterul tabulator orizontal.

linie nouă

print "Acest text"; chr(10); "este afișat"; chr(10); "pe mai multe linii."

va afișa

Acest text
este afișat
pe mai multe linii.

tabulator orizontal

for i = 1 to 10
print i*i*i; chr(9); "text aliniat"
next i

va afișa

1	text aliniat
8	text aliniat
27	text aliniat
64	text aliniat
125	text aliniat
216	text aliniat
343	text aliniat
512	text aliniat
729	text aliniat
1000	text aliniat

Exemplu (Scară cu inimioare)

for i = 1 to 3
print chr(9580); chr(9552); chr(9829); chr(9580)
print chr(9580); chr(9829); chr(9552); chr(9580)
next i

va afișa

╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬

Vezi și

Istoric

0.9.4Adăugat în acestă versiune
ro/chr.txt · Last modified: 2017/09/09 07:54 by junior-root