User Tools

Site Tools


ro:implode

Implode (Funcție)

Engleză: to IMPLODE = a face implozie, fenomen invers exploziei

Format

Descriere

Lipește elementele unui tablou într-un șir de caractere. În mod opțional se poate specifica un delimitator care să fie inserat între elemente. Această funcție acționează ca opus al funcției Explode.

Exemplu

a = Explode("Prune caise mere pere cireșe"," ")
print implode(a[],"-")
print implode(a[])
b = Explode("1,2,3.33,4.44,5.55",",")
print implode(b[],", ")
print implode(b[])

va afișa

Prune-caise-mere-pere-cireșe
Prunecaisemereperecireșe
1, 2, 3.33, 4.44, 5.55
123.334.445.55

Vezi și

Istoric

0.9.6.57Adăugată în acestă versiune
1.99.99.55S-au adăugat delimitatori și suportul pentru liste de elemente
ro/implode.txt · Last modified: 2017/09/09 07:46 by junior-root