User Tools

Site Tools


ro:left

Left (Funcție)

Engleză: LEFT = stânga

Format

left ( text, număr_caractere )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Întoarce o porțiune din șirul de caractere specificat, începând din partea stângă.

Parametri

text - este un șir_de_caractere și reprezintă textul care urmează să fie procesat.

număr_caractere - este un număr_întreg.
Dacă numărul de caractere este pozitiv, atunci funcția întoarce partea din stânga a șirului de caractere având lungimea specificată.
Dacă numărul de caractere este negativ, atunci funcția taie din stânga numărul de caractere specificat și întoarce restul.

Exemplu

print left("Bună ziua", 4)
print left("Bună ziua", -5)

va afișa

Bună
ziua

Vezi și

Istoric

0.9.5bAdăugată în acestă versiune
1.99.99.53S-a adăugat posibilitatea specificării unui număr negativ de caractere
ro/left.txt · Last modified: 2017/09/11 10:29 by junior-root