User Tools

Site Tools


ro:instr

InStr (Funcție)

Engleză: IN STRing = în șir de caractere

Format

Descriere

Verifică dacă șirul de caractere text_de_căutat este conținut în textul_în_care_se_caută. Dacă este găsit, funcția întoarce poziția (indexul) unde s-a găsit șirul text_de_căutat. În cazul în care nu este găsit, funcția întoarce valoarea 0.

În mod opțional se poate specifica o valoare pentru valoare_start, acesta reprezentând poziția de unde se dorește începerea căutării, unde 1 este primul caracter din textul_în_care_se_caută, 2 este al doilea caracter ș.a.m.d. În cazul în care poziția furnizată este negativă, atunci căutarea va începe de la caracterul specificat numărând de la sfârșitul textului, unde -1 este ultimul caracter, -2 este penultimul caracter, -3 este al treilea caracter din coadă ș.a.m.d.
Indiferent poziția furnizată, căutarea se va face întotdeauna de la ce mai mică poziție către cea mai mare, adică dinspre începutul textului spre sfârșitul lui.

De asemenea, se poate specifica și o a patra valoare opțională, o expresie_booleană pentru a indica dacă se vor trata la fel literele mari și literele mici în cadrul căutării. În mod implicit funcția va trata în mod diferit literele mari și literele mici, făcând distincție între ele.

Note

Șirurile de caractere încep de la poziția 1.

Exemplu

print instr("Unu sau unsprezece", "un")
print instr("UNU sau unsprezece", "un", 1, true)
print instr("unu, unit, punte", "un")
print instr("unu, unit, punte", "un", -5)

va afișa

9
1
1
13

Vezi și

Istoric

0.9.6.55Adăugată în acestă versiune
1.99.99.53S-a adăugat posibilitatea specificării unei poziții negative
ro/instr.txt · Last modified: 2017/09/07 13:47 by junior-root