User Tools

Site Tools


ro:unserialize

Unserialize (Funcție)

Engleză: to UNSERIALIZE = a deserializa

Format

unserialize ( șir_de_caractere )

Întoarce o listă de elemente.

Descriere

Funcția Unserialize întoarce o listă de valori. Aceste valori sunt stocate inițial într-un șir “serializat” cu un format foarte specific, creat cu ajutorul funcției Serialize.
Lista de valori întoarsă poate fi asociată unei variabile (crearea unei variabile de tip tablou) sau poate fi folosită oriunde se acceptă ca argument o listă de elemente sau o variabilă de tip tablou.

Exemplu

A se vedea exemplul de la Serialize.

Vezi și

Istoric

1.99.99.66Adăugată în acestă versiune
ro/unserialize.txt · Last modified: 2017/09/08 03:01 by junior-root