User Tools

Site Tools


ro:explodex

ExplodeX (Funcție)

Engleză: to EXPLODE = a exploda; eXpression = expresie

Format

explodex ( text , expresie_regulată )

Întoarce o listă de șiruri de caractere.

Descriere

Împarte un șir de caractere în bucăți, segmentându-l oriunde se potrivește expresie_regulată și întoarce o listă alcătuită din bucățile de text astfel create.
De obicei, această funcție este utilizată pentru a crea o variabilă de tip tablou. Ea însă poate fi folosită oriunde poate fi folosită și o listă de elemente.

Parametri

text - este un șir_de_caractere și reprezintă textul care urmează să fie procesat.

expresie_regulată - este un șir de caractere care conține reguli specifice pentru căutare, comportându-se ca un șablon. Funcția va segmenta textul în locurile din text unde se potrivește șablonul din expresia utilizată.

majuscule_nesemnificative - este o expresie_booleană și indică dacă se vor trata la fel literele mari și literele mici în cadrul căutării. Dacă nu se specifică nicio valoare pentru majuscule_nesemnificative, valoarea implicită este fals, ceea ce înseamnă că funcția va trata în mod diferit literele mari și literele mici, făcând distincție între ele.

Exemplu

# împarte un șir folosind expresia "[, / ]+"
a$ = "A-nceput de ieri să cadă / Câte-un fulg, acum a stat, / Norii s-au mai răzbunat / Spre apus, dar stau grămadă / Peste sat."
w$ = explodex(a$,"[, / ]+")
for t = 0 to w$[?]-1
   print "w$["+t+"]=" + w$[t]
next t

# împarte un șir folosind expresia "[Ss][Aa][Uu]"
a$="1 sau 2 SAU 3 SaU 5 sAU 99 SAU 8.88 sAu 6.45"
n = explodex(a$,"[Ss][Aa][Uu]")
for t = 0 to n[?]-1
   print "n["+t+"]=" + n[t]
next t

va afișa

w$[0]=A-nceput
w$[1]=de
w$[2]=ieri
w$[3]=să
w$[4]=cadă
w$[5]=Câte-un
w$[6]=fulg
w$[7]=acum
w$[8]=a
w$[9]=stat
w$[10]=Norii
w$[11]=s-au
w$[12]=mai
w$[13]=răzbunat
w$[14]=Spre
w$[15]=apus
w$[16]=dar
w$[17]=stau
w$[18]=grămadă
w$[19]=Peste
w$[20]=sat.
n[0]=1 
n[1]= 2 
n[2]= 3 
n[3]= 5 
n[4]= 99 
n[5]= 8.88 
n[6]= 6.45

Notă

În mod implicit, natura expresiilor regulate este “lacomă”. Acest comportament poate fi modificat folosind instrucțiunea RegexMinimal.

Vezi și

Istoric

0.9.6.56Adăugată în acestă versiune
1.99.99.55Se acceptă ca funcția să fie folosită oriunde poate fi folosită o listă de elemente
ro/explodex.txt · Last modified: 2017/09/11 10:37 by junior-root