User Tools

Site Tools


ro:numericconstants

Constante numerice

Constantele numerice sunt orice caractere numerice, precedate în mod opțional de un semn minus pentru a indica numere negative. Numerele sunt de două tipuri: 1) numere întregi și 2) numere zecimale.

Exemplele includ:

Numere întregi
10
-2345
0
Numere zecimale*
-234.567
56.87
0.0123

*În BASIC-256, ca de altfel în majoritatea limbajelor de programare, numerele zecimale nu se scriu cu virgulă ci cu punct (3,14 = 3.14).

Numerele foarte mari sau foarte mici pot de asemenea să fie reprezentate în formatul științific al numerelor (format adăugat începând cu versiunea 0.9.9.46). http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_notation

Formatul științific al numerelor
Notație științificăNumăr zecimalEchivalent
2e022 x 100
3e23003 x 102
1.234e10123400000001.234 x 1010
-5.3e4-530001.234 x 104
2e-10.22 x 10-1
5.12e-60.000005125.12 x 10-6
print 2e0
print 3e2
print 1.234e10
print -5.3e4
print 2e-1
print 5.12e-6

Numere exprimate în sistemul binar, octal sau hexazecimal

Numerele întregi pozitive pot de asemenea să fie exprimate în sistemul binar (în baza 2), în sistemul octal (în baza 8) și în sistemul hexazecimal (în baza 16). Precedați valorile binare cu 0b (0b1110 = 14), cele octale cu 0o (0o177 = 127), iar cele hexazecimale cu 0x (0xff = 255).

print 0b1110
print 0o177
print 0xff 
ro/numericconstants.txt · Last modified: 2016/05/27 13:25 by junior-root