User Tools

Site Tools


ro:operators

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:operators [2016/01/01 22:48]
127.0.0.1 external edit
ro:operators [2016/07/04 05:01] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== Operatori ===== ===== Operatori =====
 +Operatorii +, -, *, /, și ^ sunt folosiți pentru a realiza adunarea, scăderea, înmulțirea,​ împărțirea,​ ridicarea la putere a numerelor întregi sau a celor în virgulă mobilă. Operanzii valizi sunt constantele numerice și/sau variabilele numerice.\\
 +\\
 +Operatorii %, \, &, |, și ~ sunt folosiți pentru a calcula modulo, împărțirea întreagă, operația ȘI la nivel de bit,​operația SAU la nivel de bit sau negare la nivel de bit pentru numere întregi. Numerele în virgulă mobilă vor fi convertite la valoarea lor întreagă înaintea operației.\\
 +\\
 +Operatorul = este utilizat atât pentru atribuirea unor valori variabilelor,​ cât și pentru a testa egalitatea. Operatorul + poate fi utilizat pentru a efectua concatenarea oricărei combinații de constante șir și variabile șir. Operatorul : poate separa mai multe instrucțiuni pe o singură linie. Operatorul # este varianta rapidă pentru instrucțiunea [[rem | Rem]] și este interschimbabil cu aceasta din urmă.\\
 +\\
 +^Operatori aritmetici^^^^
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^
 +|+|Adunare|a + b|Adună două valori numerice. Dacă una sau ambele valori sunt de tip șir de caractere, operatorul + va concatena șirurile într-un singur șir.<​sup>​2</​sup>​|
 +|-|Scădere|a - b|Scade două valori numerice.|
 +|*|Înmulțire|a * b|Înmulțește două numere.|
 +|/​|Împărțire|a / b|Întoarce un un număr zecimal reprezentând de câte ori b intră în a.|
 +|\|Împărțire întreagă|a \ b|Întoarce câtul unei împărțiri (de câte ori poate fi cuprins în întregime b în a).|
 +|%|Modulo|a % b|Întoarce restul împărțirii a două numere întregi.|
 +|%%++%%|Prefix de incrementare|%%++a%%|Incrementează variabila (adaugă unu) și întoarce valoarea acesteia după incrementare. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) <​sup>​1</​sup>​|
 +|%%++%%|Sufix de incrementare|%%a++%%|Întoarce valoarea variabilei, după care incrementează valoarea acesteia cu unu pentru următoarele dăți când va fi accesată. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) <​sup>​1</​sup>​|
 +|%%--%%|Prefix de decrementare|--a|Decrementează variabila (scade unu) și întoarce valoarea acesteia după decrementare. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) <​sup>​1</​sup>​|
 +|%%--%%|Sufix de decrementare|a--|Întoarce valoarea variabilei, după care decrementează valoarea acesteia cu unu pentru următoarele dăți când va fi accesată. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) <​sup>​1</​sup>​|
 +\\
 +^Operatori de comparare^^^^
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^
 +|=|Egal|a = b|Întoarce "​adevărat"​ (true) dacă cele două valori sunt egale.|
 +|%%<​%%|Mai mic decât|a < b| |
 +|%%>​%%|Mai mare decât|a > b| |
 +|%%<​=%%|Mai mic sau egal|a %%<=%% b| |
 +|%%>​=%%|Mai mare sau egal|a >= b| |
 +|%%<>​%%|Nu este egal|a <> b| |
  
-Operatorii +, -, *, / si ^ sunt folosite pentru a realiza adunarea, scaderea, inmultirea, impartirea si ridicarea la putere a numerelor intregi sau in virgula mobila. \\ 
 \\ \\
-Operatorii ​ %, \, &, ​|, si ~ sunt folositi pentru ​calcula modulo, impartirea intreaga, functia SI pe biti, functia ​SAU pe biti si negarea pe biti expresiilor intregi. Numerele in virgula mobila vor fi convertite la valoare intreaga inaintea operatiei.\\+^Operatori logici^^^^ 
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^ 
 +|NOT|Negație logică|NOT ​a| | 
 +|AND|ȘI logic|a AND b| | 
 +|OR|SAU logic|OR b| | 
 +|XOR|SAU logic exclusiv|a XOR b| | 
 \\ \\
-Operatorul =e folosit atat pentru atribuire ​de variabile cat si pentru testare ​de egalitateOperatorul +poate fi folosit pentru ​realiza concatenarea sirurilor ​de constante si de variabileOperatorul : poate separa instructiunile multiple sacrise pe o singura linieOperatorul ; suprima noua linie care este tiparita de instructiunea PRINTOperatorul # este o scurtatura pentru comanda [[rem|Rem]] si este interschimbabila cu ea.\\+^Operatori binari^^^^ 
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^ 
 +|%%~%%|Negație bit cu bit|~a| | 
 +|%%&​%%|ȘI bit cu bit|a & b|În cazul în care una sau ambele valori sunt șiruri ​de caractere operatorul ampersand va concatena șirurile ​de caractere într-un singur șir.<​sup>​3</​sup>​| 
 +|%%|%%|SAU bit cu bit|%%|%% b|Întoarce valoarea rezultată prin suprapunerea biților lui a peste b.| 
 + 
 +Operatorii la nivel de bit funcționează doar cu numere întregi (începând cu versiunea 1.99.99.19) în intervalul −2.147.483.648 până la 2.147.483.647. Orice încercare de a utiliza un număr în afara acestui interval va produce avertismente,​ erori și/sau rezultate neașteptate.\\
 \\ \\
-^Ordinea ​operatiilor^^^+^Operatori cu șiruri de caractere^^^^ 
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^ 
 +|;​|Concatenare|a ; b|Concatenează întotdeauna (convertește numerele în șiruri)<​sup>​2</​sup>​| 
 +|+|Concatenare|a + b|Lipește pe b la sfârșitul lui a (doar dacă ambele nu sunt numere, caz în care se realizează adunarea acestora - vezi [[IsNumeric|IsNumeric]]). <​sup>​2</​sup>​| 
 +|&​|Concatenare|a & b|Lipește pe b la sfârșitul lui a (doar dacă ambele nu sunt numere, caz în care se realizează operația ȘI logic - vezi [[IsNumeric|IsNumeric]]). <​sup>​3</​sup>​| 
 + 
 +\\ 
 +^Ordinea ​operațiilor^^^
 ^Nivel^Operatori^Categorie/​Descriere^ ^Nivel^Operatori^Categorie/​Descriere^
 |1|( )|Grupare| |1|( )|Grupare|
-|2|%%^%%|Exponent+|2|%%^%%|Ridicare la putere
-|3|- ~|Minus ​Unar si Negare ​la nivel de bit (NOT)| +|3|- ~|Minus ​unar (un singur operand) și Negație ​la nivel binar (NOT)| 
-|4|* / \|Multiplicare si Impartire+|4|* / \|Înmulțire și împărțire
-|5|%|Restul impartirii intregilor(Mod)+|5|%|Modulo - restul unei împărțiri
-|6|+ -|AdunareConcatenare ​si Scadere+|6|+ -|Adunare/Concatenare ​și Scădere
-|7|& %%|%%|Testare pe bit SI si SAU| +|7|& %%|%%|ȘI bit cu bit și SAU bit cu bit
-|8|< <= > >= = <>|Comparare ​(Numeric ​sau Sir)| +|8|< <= > >= = <>|Comparații ​(Numere ​sau Șiruri)| 
-|9|NOT|NOT ​Unar+|9|NOT|NOT ​unar (un singur operand)
-|10|AND|SI Logic+|10|AND|ȘI logic
-|11|OR|SAU ​Logic+|11|OR|SAU ​logic
-|12|XOR|SAU-Exclusiv Logic|+|12|XOR|SAU ​logic exclusiv| 
 +\\ 
 +<​sup>​1</​sup>​ nou începând cu versiunea 1.9.9.10\\ 
 +<​sup>​2</​sup>​ nou sau schimbat începând cu versiunea 1.9.9.30\\ 
 +<​sup>​3</​sup>​ nou sau schimbat începând cu versiunea 1.9.9.30
  
ro/operators.txt · Last modified: 2016/07/04 05:01 by junior-root