User Tools

Site Tools


ro:readbyte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:readbyte [2017/08/25 01:25]
junior-root [Descriere]
ro:readbyte [2017/08/25 01:34] (current)
junior-root [Descriere]
Line 8: Line 8:
 Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]]. Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-Citește și returnează următorul octet (8 biți) ca un număr cuprins între 0-255 dintr-un fișier deschis. Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.\\+Citește și returnează următorul octet (un octet este un număr ​pe 8 biți având astfel o valoare ​cuprinsă între 0 - 255dintr-un fișier deschis. Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.\\
 Fișierul ar trebui deschis cu instrucțiunea [[open|Openb]] pentru a nu avea loc conversia caracterelor de sfârșit de linie (CR/LF).\\ Fișierul ar trebui deschis cu instrucțiunea [[open|Openb]] pentru a nu avea loc conversia caracterelor de sfârșit de linie (CR/LF).\\
 Dacă se citește un port serial deschis cu [[OpenSerial|OpenSerial]] atunci nicio conversie nu va avea loc. În plus, valoarea -1 va fi returnată dacă nu există date în buffer-ul de primire. Dacă se citește un port serial deschis cu [[OpenSerial|OpenSerial]] atunci nicio conversie nu va avea loc. În plus, valoarea -1 va fi returnată dacă nu există date în buffer-ul de primire.
ro/readbyte.txt · Last modified: 2017/08/25 01:34 by junior-root