User Tools

Site Tools


ro:try

Try / Catch / EndTry (Instrucțiune)

Engleză: TRY = încearcă; CATCH = prinde; END = sfârșit

Format

try
    instrucțiune(-uni)
catch
    instrucțiune(-uni)
end try

Descriere

Execută instrucțiunile din blocul Try. Dacă apare vreo eroare în cadrul acestui bloc se sare și se execută instrucțiunile din blocul Catch.

Exemplu

for t = -1 to 1
   try
      print "9/"+t + "= " + (9/t)
   catch
      print "eroare: împărțire la zero"
   end try
next t

va afișa

9/-1= -9.0
eroare: împărțire la zero
9/1= 9.0

Vezi și

Istoric

1.0.0.2Adăugată în acestă versiune
ro/try.txt · Last modified: 2017/08/23 04:08 by junior-root