User Tools

Site Tools


ro:unserialize

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:unserialize [2017/09/08 03:01] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== Unserialize (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //to **UNSERIALIZE** = a deserializa//​
 +==== Format ====
 +**unserialize** ( [[stringexpressions|șir_de_caractere]] )
 +
 +Întoarce o [[lists|listă]] de elemente.
 +==== Descriere ====
 +Funcția **Unserialize** întoarce o listă de valori. Aceste valori sunt stocate inițial într-un șir "​serializat"​ cu un format foarte specific, creat cu ajutorul funcției [[Serialize|Serialize]].\\
 +Lista de valori întoarsă poate fi asociată unei variabile (crearea unei variabile de tip tablou) sau poate fi folosită oriunde se acceptă ca argument o listă de elemente sau o variabilă de tip tablou.
 +==== Exemplu ====
 +A se vedea exemplul de la [[Serialize|Serialize]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Șiruri de caractere&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.66|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/unserialize.txt · Last modified: 2017/09/08 03:01 by junior-root