User Tools

Site Tools


ro:getsetting

GetSetting (Funcție)

Engleză: to GET = a lua, a obține; SETTING = setare

Format

getsetting ( nume_program, nume_cheie )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Orice variabilă folosită în timpul rulării unui program își pierde conținutul odată ce programul se oprește.
BASIC-256 pune la dispoziția programelor un mod de a salva setările importante (SetSetting) și de a le folosi la următoarele rulări a programului (GetSetting) chiar dacă, între timp, calculatorul a fost stins.
Valorile setărilor nu pot fi decât șiruri_de_caractere. Setările poartă câte un nume (nume_cheie) și sunt grupate într-un fel de foldere având câte un nume (nume_program) pentru a evita prin aceasta accesarea sau modificarea accidentală de către un alt program..
Valoarea salvată a unei setări poate fi disponibilă și pentru alte programe BASIC-256 și rămâne disponibilă pentru o perioadă foarte lungă de timp.

GetSetting citește o setare salvată în prealabil cu SetSetting. Parametrii nume_program și nume_cheie sunt necesari pentru a identifica o setare unică. Dacă se solicită valoarea unei setări care nu a fost încă salvată, se va returna un șir de caractere gol (“”).

Pentru a obține o setare BASIC-256, se poate folosi ca nume_program valoarea “SYSTEM”. Doar în acest caz caracterele '/' sau '\' sunt permise în nume_cheie pentru a accesa setarea dorită.

Această funcție poate avea limitări impuse de preferințele utilizatorului. Mai multe configurări pot fi găsite în meniul Editare>Preferințe.

Exemplu

setsetting "programulmeu", "setareamea", "un text pe care vreau să-l salvez"
print getsetting("programulmeu", "setareamea")

va afișa

un text pe care vreau să-l salvez

Exemplu (obținerea de setări BASIC-256)

print getsetting("SYSTEM", "Main/Font/0")

va afișa ceva asemănător cu:

DejaVu Sans Mono,11,-1,5,50,0,0,0,0,0

Limitări

  1. nume_program și nume_cheie nu pot avea lungimea 0 și nici nu pot depăși 255 de caractere
  2. nume_program și nume_cheie nu pot nu pot conține caracterele: '/' sau '\'
  3. pentru a obține setările BASIC-256, se va folosi “SYSTEM” ca nume_program. Doar în acest caz nume_cheie poate conține caracterele '/' sau '\' pentru a se putea accesa setarea dorită.
  4. lungimea șirului_de_caractere întors nu va depăși 16.383 de caractere

Vezi și

2016/01/01 22:49

Istoric

0.9.6.38Adăugată în acestă versiune
ro/getsetting.txt · Last modified: 2017/09/09 09:02 by junior-root