User Tools

Site Tools


ro:setsetting

SetSetting (Instrucțiune)

Engleză: to SET = a seta, a stabili; SETTING = setare

Format

Descriere

Orice variabilă folosită în timpul rulării unui program își pierde conținutul odată ce programul se oprește.
BASIC-256 pune la dispoziția programelor un mod de a salva setările importante (SetSetting) și de a le folosi la următoarele rulări a programului (GetSetting) chiar dacă, între timp, calculatorul a fost stins.
Valorile setărilor nu pot fi decât șiruri_de_caractere. Setările poartă câte un nume (nume_cheie) și sunt grupate într-un fel de foldere având câte un nume (nume_program) pentru a evita prin aceasta accesarea sau modificarea accidentală de către un alt program..
Valoarea salvată a unei setări poate fi disponibilă și pentru alte programe BASIC-256 și rămâne disponibilă pentru o perioadă foarte lungă de timp.

SetSetting stabilește valoarea unei setări pentru a putea fi utilizată ulterior. Parametrii nume_program și nume_cheie sunt necesari pentru a identifica o setare unică. Dacă se dorește ștergerea unei setări este suficient în a i se atribui o valoare nulă, adică un șir de caractere gol (“”).

Această funcție poate avea limitări impuse de preferințele utilizatorului. Mai multe configurări pot fi găsite în meniul Editare>Preferințe.

Exemplu

setsetting "programulmeu", "setareamea", "un text pe care vreau să-l salvez"
print getsetting("programulmeu", "setareamea")

va afișa

un text pe care vreau să-l salvez

Limitări

  1. nume_program și nume_cheie nu pot avea lungimea 0 și nici nu pot depăși 255 de caractere
  2. nume_program și nume_cheie nu pot nu pot conține caracterele: '/' sau '\'
  3. nume_program nu poate fi “SYSTEM”, acesta fiind un nume rezervat pentru a obține setările BASIC-256 cu funcția GetSetting. Pentru că setările pentru BASIC-256 sunt accesibile doar în modul citire, nu se poate folosi instrucțiunea SetSetting pentru a le modifica. Acest lucru poate fi făcut doar din panoul Editare>Preferițe.
  4. lungimea șirului_de_caractere nu poate depăși 16.383 de caractere

Vezi și

2016/01/01 22:49

Istoric

0.9.6.38Adăugată în acestă versiune
ro/setsetting.txt · Last modified: 2017/08/22 13:40 by junior-root