User Tools

Site Tools


nl:tan

Tan

Formaat

tan ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de tangens van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : tan

Voorbeeld

++++Hierna de code|

clg
color black
#tekent een horizontale as
line 0,150,300,150
# waar beginnen we
color blue
lastx = 0
lasty = tan(0) * 50 + 150
# go over de lijn en teken de grafiek
for x = 0 to 300 step 5
   angle = x / 300 * 2 * pi
   y = tan(angle) * 50 + 150
   line lastx, lasty, x, y
   lastx = x
   lasty = y
next x

++++ ++++geeft dan| ++++

Zie ook

nl/tan.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)