User Tools

Site Tools


ro:changedir

ChangeDir (Instrucțiune)

Engleză: to CHANGE = a schimba; DIRectory = director, folder

Format

changedir șir_de_caractere
changedir ( șir_de_caractere )

Descriere

Schimbă directorul curent cu calea specificată. Pentru toate sistemele de operare se va folosi semnul (/) pentru a separa folderele într-o cale.

Vezi și

Istoric

0.9.6rAdăugată în acestă versiune
ro/changedir.txt · Last modified: 2017/08/23 04:20 by junior-root